Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Projektová dokumentace - ZŠ Šumavská 21,Šumperk - Revitalizace systému měření a regulace vytápění
Odesílatel Iveta Hýblová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2022 11:19:22
Předmět Výzva

Projektová dokumentace - ZŠ Šumavská 21, Šumperk - Revitalizace systému měření a regulace vytápění