Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Do odborných učeben bez bariér - 1. ZŠ Šumperk - nábytek a technické vybavení učeben
Odesílatel Eva Zatloukalová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.05.2022 11:04:57
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Vysvětlení zadávací dokumetnace


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (207.46 KB)