Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Do odborných učeben bez bariér - 1. ZŠ Šumperk - nábytek a technické vybavení učeben
Odesílatel Eva Zatloukalová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2022 14:31:02
Předmět Změna lhůty pro podání nabídek

Z důvodu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel posunul lhůtu pro podání nabídek na 31.5.2022 11.00 hod