Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Šumavská, Šumperk - stavební úpravy hygienických zařízení ve 2.a 3.NP pavilon A
Odesílatel Iveta Hýblová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2022 11:04:16
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Šumavská, Šumperk - stavební úpravy hygienických zařízení ve 2. a 3. NP pavilon A"