Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZUŠ Šumperk - sanace vlhkosti zdiva
Odesílatel Eva Zatloukalová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2022 13:39:24
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "ZUŠ Šumperk - sanace vlhkosti zdiva".