Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební úpravy objektu č. p. 39 v k. ú. Krásné u Šumperka
Odesílatel Iveta Hýblová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2022 10:50:59
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Stavební úpravy objektu č. p. 39 v k. ú. Krásné u Šumperka".