Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy objektu č. p. 39 v k. ú. Krásné u Šumperka
Odesílatel Iveta Hýblová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2022 17:05:36
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den. Akceptujeme reference na provedené stavby, opravy a rekonstrukce veškerých ubytovacích zařízení, dále také provedených prací na budovách se sociálním zařízením v rámci staveb pro sociálního bydlení a pro jiné sociální účely.