Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce ulice Wolkerova
Odesílatel Iveta Hýblová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2022 10:12:22
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce ulice Wolkerova".