Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Radnice – nám. Míru 1, Šumperk – rekonstrukce hygienických zařízení a kuchyněk
Odesílatel Lenka Salcburgerová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.06.2022 14:11:02
Předmět Výzva

V příloze si Vám dovolujeme zaslat Zadávací podmínky na VZ malého rozsahu na akci "Radnice - nám. Míru 1, Šumperk - rekonstrukce hygienických zařízení a kuchyněk"
V případě Vašeho zájmu podejte nabídku v souladu se zaslanými podmínkami
S pozdravem
Ing. Lenka Salcburgerová
vedoucí oddělení správy domovního majetku


Přílohy
- zadávací podmínky.pdf (308.82 KB)