Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy objektu č. p. 39 v k. ú. Krásné u Šumperka
Odesílatel Iveta Hýblová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2022 14:48:38
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den. Dotaz ohledně situace s možným nedostatkem konkrétních materiálů v požadovaných termínech jsme konzultovali s projektantem stavby. Pokud by při prokazatelném průzkumu trhu nebylo možno zajistit projektovaný materiál, problém budeme řešit operativně. Následně by bylo umožněno zhotoviteli nahradit za takové materiály, které mají shodné nebo podobné kvalitativní vlastnosti původně požadovaných materiálů.