Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka
Odesílatel Pavel Kouřil
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.10.2012 14:10:06
Předmět Výzva

Provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka