Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nemocnice Šumperk – výměna výtahu č. 30 v pavilonu C a výtahů č. 35, 36 v pavilonu B
Odesílatel Lenka Salcburgerová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.07.2022 11:46:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze zasíláme Dodatečné informace k VZ malého rozsahu na akci "Nemocnice Šumperk - výměna výtahu č. 30 v pavilonu C a výtahů č. 35 a 36 v pavilonu B"
S pozdravem
Ing. Lenka Salcburgerová


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1.pdf (237.63 KB)
- Požadované technické parametry výtahu č 30.xls (52.00 KB)
- Požadované technické parametry výtahu č 35.xls (52.00 KB)
- Požadované technické parametry výtahu č 36.xls (51.50 KB)
- opravené Podmínky do SoD.pdf (260.40 KB)