Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kino Oko - vestavba malého sálu
Odesílatel Eva Zatloukalová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.03.2023 16:37:06
Předmět Výzva k podání nabídky

Vyzýváme Vás k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku: "Kino Oko - vestavba malého sálu".


Přílohy
- Výzva zadavatele k podání nabídky.pdf (228.44 KB)