Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kino Oko - vestavba malého sálu
Odesílatel Eva Zatloukalová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.03.2023 15:39:26
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (517.24 KB)
- Výkaz výměr opravený.xlsx (432.58 KB)
- D11a technická zpráva.docx (43.35 KB)
- specifikace prosklené stěny.docx (57.46 KB)
- AKU stěny.doc (456.00 KB)
- AKU podhled.doc (860.00 KB)