Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kino Oko - interiér vestavby malého sálu
Odesílatel Eva Zatloukalová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2023 12:59:53
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele akce: "Kino Oko - interiér vestavby malého sálu".