Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava stávajících, technicky nevyhovujících rozvodů TUV ul. Vrchlického – V1 při tepelném zdroji K11
Odesílatel Soňa Šustková
Organizace odesílatele Podniky města Šumperka a.s. [IČO: 65138163]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.10.2023 09:32:07
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,
dovolujeme si vám v příloze zaslat výzvu k podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku.
S pozdravem
Soňa Šustková
administrativa PMŠ


Přílohy
- Výzva k podání nabídky a ZD teplovod K11 - V1 - podepsaná.pdf (296.63 KB)