Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
Odesílatel Pavel Kouřil
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2012 13:17:22
Předmět Výzva

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk"