Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace školní zahrady ZŠ Šumperk, 8. května 63
Odesílatel Radovan Pavelka
Organizace odesílatele Základní škola Šumperk, 8. května 63 [IČO: 00852317]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2013 14:00:18
Předmět Dodatečné informace č.1

Zadavatel zveřejňuje dodatečnou informaci č.1 včetně přílohy - tj. opravený výkaz výměr ze dne 2.12.2013.
Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění dobu otevírání obálek.


Přílohy
- ŠŠ_DPS_opravený výkaz výměr 2_12_2013.xlsx (103.71 KB)
- dodatečná informace č.1.pdf (603.23 KB)