Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Gagarinova 11 a 13, Šumperk – výměna výtahů
Odesílatel Lenka Salcburgerová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.10.2015 13:43:01
Předmět Výzva

V příloze si Vám dovoluji zaslat Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Gagarinova 11 a 13, Šumperk - výměna výtahů"


Přílohy
- zadávací podmínky_Gagarinova 11,13_výtahy.pdf (142.05 KB)