Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
Odesílatel Pavel Kouřil
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.11.2016 12:32:48
Předmět Výzva

Veřejná zakázka malého rozsahu – Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk.