Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení „Bezvýkopová oprava úseku kanalizace na Bratrušovském koupališti v Šumperku“
Odesílatel Veronika Kubíčková
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.07.2017 13:21:51
Předmět Dodatečná informace č.1

Oznamujeme Vám, že byly zveřejněny dodatečné informace k výběrovému řízení na akci "Bezvýkopová oprava úseku kanalizace na Bratrušovském koupališti v Šumperku", viz. přílohy.


Přílohy
- ValovaFOLDER_20170710_113311.pdf (1.12 MB)
- Dodatečná informace č.1.pdf (47.66 KB)