Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technické zhodnocení chodníků mezi ulicemi Kmochova a Fibichova v Šumperku
Odesílatel Veronika Kubíčková
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.09.2017 14:20:47
Předmět Výzva

Dovoluji si Vám zaslat výzvu k podání nabídky na akci "Technické zhodnocení chodníků mezi ulicemi Kmochova a Fibichova v Šumperku", viz. přílohy.


Přílohy
- Krycí list-Kmochova.xls (30.50 KB)
- VK-003-2017 - Technické zhodnocení chodníků mezi ulicemi Kmochova a Fibichova v Šumperku [zadání].xls (160.50 KB)
- Situace s vyznačeným rozsahem prací.png (1.14 MB)
- SML-Fibichova.pdf (64.27 KB)
- zadání Fibichova.pdf (232.62 KB)