Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Technické zhodnocení chodníků mezi ulicemi Kmochova a Fibichova v Šumperku
Odesílatel Veronika Kubíčková
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2017 08:25:08
Předmět Dodatečná informace č.1

Dovoluji si Vám zaslat dodatečné informace a opravený výkaz výměr na akci "Technické zhodnocení chodníků mezi ulicemi Kmochova a Fibichova v Šumperk", viz. přílohy.


Přílohy
- VK-003-2017 - Technické zhodnocení chodníků mezi ulicemi Kmochova a Fibichova v Šumperku -opravený.xls (160.50 KB)
- Dodatečná informace č.1.pdf (66.91 KB)