Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nemocnice Šumperk – výměna výtahu v pavilonu C
Odesílatel Lenka Salcburgerová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2018 09:43:39
Předmět Výzva

V příloze Vám zasíláme Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: "Nemocnice Šumperk - výměna výtahu v pavilonu C"


Přílohy
- Zadávací podmínky_Nemocnice C_výtah.pdf (618.12 KB)