Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Cyklostezka Bratrušov
Odesílatel Eva Zatloukalová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2018 13:32:59
Předmět Otevírání obálek

Otevírání obálek proběhne v malé zasedací místnosti MěÚ Šumperk, Jesenická 31 v budově A dveře č. 206.