Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Sportovně - rekreační areál Benátky - herní prvek
Odesílatel Eva Zatloukalová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2018 11:20:13
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás k předložení nabídky na dodávku a montáž herního prvku do Sportovně - rekreačního areálu Benátky.