Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pronájem 28 ks výpočetní techniky pro zabezpečení zpracování výsledků voleb do Parlamentu EU konané ve dnech 24. - 25. května 2019
Odesílatel Pavel Kouřil
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2019 15:15:40
Předmět Výzva

k předložení cenové nabídky


Přílohy
- g2797203.pdf (605.71 KB)