Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Sluneční - stavební úpravy hygienických zařízení
Odesílatel Eva Zatloukalová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2019 16:24:07
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: ZŠ Sluneční - stavební úpravy hygienických zařízení.