Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Technické zhodnocení zpevněných ploch u zimního stadionu v Šumperku“
Odesílatel Miroslav Pospíšil
Organizace odesílatele Podniky města Šumperka a.s. [IČO: 65138163]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.06.2019 22:36:12
Předmět Výzva

Dovoluji si Vám zaslat výzvu pro podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu k akci "Technické zhodnocení zpevněných ploch u zimního stadionu v Šumperku", viz. přílohy


Přílohy
- 1.Zadaní a.pdf (241.08 KB)
- 2.SML.pdf (140.44 KB)
- 0963 - Šumperk, Zimní stadion - zpevněné plochy (zadání).pdf (695.66 KB)
- 0963 - Šumperk, Zimní stadion - zpevněné plochy [zadání].xlsx (101.51 KB)
- R1 - SITUACE.pdf (88.11 KB)
- Krycí list-ZS zpevněné plochy.xls (11.50 KB)