Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Technické zhodnocení zpevněných ploch u zimního stadionu v Šumperku“
Odesílatel Miroslav Pospíšil
Organizace odesílatele Podniky města Šumperka a.s. [IČO: 65138163]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.07.2019 14:27:50
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dopravní zatížení polymerbetonového žlabu s litinovým roštem je stanoveno standardně (dle výrobce) a v zadání uvažováno na únosnost D 400 kN.


Přílohy
- Dodatečná informace č.1.pdf (222.56 KB)