Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pavlínin dvůr v Šumperku – výměna kondenzačního kotle
Odesílatel Lenka Salcburgerová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.07.2019 10:42:00
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze zasíláme dodatečné informace k VZ malého rozsahu na akci "Pavlínin dvůr v Šumperku - výměna kondenzačního kotle". Termín pro podání nabídek se prodlužuje do 6.8.2019 do 9.00 hod


Přílohy
- Dodatečné informace_Muzeum kotel.pdf (199.31 KB)