Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Městská knihovna - oprava střechy
Odesílatel Eva Zatloukalová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.08.2019 10:11:18
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Městská knihovna - oprava střechy.