Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PD - Kino Oko - vestavba malého sálu
Odesílatel Eva Zatloukalová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2019 15:40:37
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace: "Kino Oko - vestavba malého sálu".