Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opěrné zdi – potok Temenec
Odesílatel Emilie Lovichova
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2019 14:46:56
Předmět Doplnění

Zadavatel zveřejňuje doplnění zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu: "Opěrné zdi – potok Temenec".


Přílohy
- Doplnění zadávacích podmínek ze dne 24.10.2019.pdf (167.25 KB)
- Doplněné zadávací podmínky ze dne 24.10.2019.pdf (171.41 KB)