Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Regenerace panelového sídliště Šumperk - Sever - 4. etapa
Odesílatel Emilie Lovichova
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.11.2019 11:37:30
Předmět Vysvětlení č.3 zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení č.3 zadávací dokumentace.pdf (163.86 KB)
- výkaz výměr ze dne 4.11.2019.xls (3.63 MB)