Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pronájem 28 ks výpočetní techniky pro zabezpečení zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů - 2. a 3. října 2020
Odesílatel Pavel Kouřil
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.06.2020 08:16:52
Předmět Výzva

k předložení cenové nabídky


Přílohy
- g3268987.pdf (307.15 KB)