Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Nabídková cena vč. DPH
Jednotka:
Popis:
(nepovinné)
Celková cena za vozidlo, tvořící součet veškerých splátek za celou dobu trvání operativního leasingu, splátek pojištění, reálné zůstatkové ceny, všech poplatků za uzavření smlouvy a ceny za dodávku a instalaci dobíjecí stanice
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: nižší je lepší nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět