Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ÚDRŽBA PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace, které jsou specifikovány v Příloze č. 1a, Příloze č. 1b a Příloze č. 1c – grafické přílohy zájmových území.

Jedná se zejména o zajišťování těchto prací:


a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace na veřejných pohřebištích v Šumperku a na parkovištích umístěných na pozemcích p.č. 589/4 a p.č. 605/2 v k.ú. Šumperk (prostor před areálem Hřbitova Šumperk a areálem krematoria v Šumperku), dle Přílohy č. 2 – Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na hřbitovech v Šumperku,

b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených kontejnerů na pohřebištích a vývoz kontejnerů včetně likvidace odpadů prostřednictvím oprávněné osoby.

Rozsah udržovaných ploch, druh a četnost prací, způsob provádění prací je stanoven v Příloze č. 2 - Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na hřbitovech v Šumperku.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.10.2018 14:00
Datum zahájení: 17.08.2018 15:29
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: