Veřejná zakázka: ÚDRŽBA PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 837
Systémové číslo: P18V00000045
Evidenční číslo zadavatele: Sp.Zn: 82418/2018 MJP/MIŠU
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-028464
Datum zahájení: 17.08.2018
Nabídku podat do: 15.10.2018 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ÚDRŽBA PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace, které jsou specifikovány v Příloze č. 1a, Příloze č. 1b a Příloze č. 1c – grafické přílohy zájmových území.

Jedná se zejména o zajišťování těchto prací:


a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace na veřejných pohřebištích v Šumperku a na parkovištích umístěných na pozemcích p.č. 589/4 a p.č. 605/2 v k.ú. Šumperk (prostor před areálem Hřbitova Šumperk a areálem krematoria v Šumperku), dle Přílohy č. 2 – Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na hřbitovech v Šumperku,

b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených kontejnerů na pohřebištích a vývoz kontejnerů včetně likvidace odpadů prostřednictvím oprávněné osoby.

Rozsah udržovaných ploch, druh a četnost prací, způsob provádění prací je stanoven v Příloze č. 2 - Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na hřbitovech v Šumperku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Majetkoprávní odbor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky