Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Hovorné pevné linky ČR / minuta
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: min./měs.
Poptávané množství: 1200 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Mobilní služby - hlasové
Bližší popis:
(nepovinné)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět