Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Volby 23.9. - 24.9.2022
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: Kč s DPH
Poptávané množství: 28 jednotek
Naceňované množství: 28 jednotek
Cenová kategorie: Celková nabídková cena včetně DPH
Bližší popis:
(nepovinné)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět