Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: BRI
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: ks/měs.
Poptávané množství: 4 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Pevné linky - paušální poplatky
Bližší popis:
(nepovinné)
BRI (2B + D) resp. ISDN2 A
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
Nastavení cenové položky pro elektronickou aukci
Minimální rozdíl/krok snížení ceny: 1 v procentech
Maximální rozdíl/krok snížení ceny: NENASTAVENO v procentech
zpět