Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Pevné linky ČR
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: min./měs.
Poptávané množství: 4871 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Pevné linky - ceny za volání
Bližší popis:
(nepovinné)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
Nastavení cenové položky pro elektronickou aukci
Minimální rozdíl/krok snížení ceny: 1 v procentech
Maximální rozdíl/krok snížení ceny: NENASTAVENO v procentech
zpět