Veřejná zakázka: Přeložka a rozšíření rozvodů VO ul. Vikýřovická v Šumperku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1204
Systémové číslo: P23V00000003
Datum zahájení: 02.02.2023
Nabídku podat do: 14.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přeložka a rozšíření rozvodů VO ul. Vikýřovická v Šumperku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je přeložka a rozšířené veřejné osvětlení v Šumperku na ul. Vikýřovická. Veřejné osvětlení(VO) je rozděleno na stavební objekty:
1) Přeložka VO – bude provedena zemním kabelem CYKY-J 4x10mm2 vedeným ze svorkovnice stávajícího svítidla č. 2669, které je umístěno na pozemku parc.č.1800/4 do svorkovnice stávajícího svítidla č. 2661, které je umístěno na pozemku parc. č. 1800/2. Délka přeložky VO je 81 m.
2) Rozšíření rozvodů VO – bude provedeno zemním kabelem CYKY-J 4x10 mm2 vedeným z pojistkové svorkovnice stávajícího svítidla č. 3537, které je umístěné na pozemku parc. č. 1804/1 do svorkovnice svítidla č. 2676, které je umístěné na pozemku parc. č. 1804/2. Délka rozšíření rozvodů VO je 78 m.
Všechny nově uložené kabely VO jsou v celé délce uloženy v plastové kabelové zemní chráničce o pr.63 mm. Spolu s napájecími kabely bude v celé trase natažen i zemní pásek FeZn 30x4mm2. Kabely VO budou ukládány v zeleném pásu a v chodníku v hloubce 0,80 m, v komunikaci v hloubce 1,20 m pod terénem. Křížení místních komunikací bude provedeno překopem v hloubce 1,20 m. Pod komunikací budou chráničky obetonované. Nově navržené kabely VO v celkové délce 159 m a 0ks nových svítidel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Majetkoprávní odbor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků