Veřejná zakázka: Oprava stávajícího chodníku na ul. Zahradní v Šumperku - II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1205
Systémové číslo: P23V00000004
Datum zahájení: 06.03.2023
Nabídku podat do: 17.03.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava stávajícího chodníku na ul. Zahradní v Šumperku - II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je oprava povrchu (souvislé udržovací práce) stávajícího chodníku o celkové délce 78 m a 158 m a šířce 2,5 m (živice).

Oprava bude spočívat k odebrání vrchní a ložní vrstvy stávajícího chodníku. Dojde k provedení krytové vrstvy pomocí betonové zámkové dlažby. Stávající betonové obruby budou vytrhány a budou osazeny nové. Stávající přídlažba zůstane stávající.

Obruba je vodící bezpečnostní zařízení, které vytváří vyvýšení vybrané dopravní plochy. Výška betonové obruby oproti vozovce bude + 12 cm.

Dojde k výměně ložní a vrchní vrstvy komunikace ve stávající šířce místní komunikace – chodníku. Stávající betonová obruba bude vytrhána a bude osazena nová obruba do bet. lože. Stávající betonová přídlažba bude ponechána.
Základní příčný sklon bude jednostranný max. 2,0 %. Dojde k minimální změně nivelety komunikace. Maximálně však dle vyhlášky 104/1997 Sb., §15. Odvodnění bude zabezpečeno pomocí příčného sklonu, který odvede dešťovou vodu do stávajících uličních vpustí, které jsou osazeny v části vozovky.

Povrch bude z betonové dlažby 200/165 mm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Majetkoprávní odbor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy