Veřejná zakázka: Oprava chodníku na ul. Tyršova - II.etapa v Šumperku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1318
Systémové číslo: P24V00000015
Datum zahájení: 03.05.2024
Nabídku podat do: 13.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava chodníku na ul. Tyršova - II.etapa v Šumperku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je oprava povrchu (souvislé udržovací práce) stávajícího chodníku o délce 186 m a šířce 1,4 m (čistá šířka bez obrub).

Oprava bude spočívat k odebrání vrchní a ložní vrstvy stávajícího chodníku. Dojde k provedení krytové vrstvy pomocí betonové zámkové dlažby. Stávající kamenné obruby budou repasovány- budou vytrhány, očištěny a znova osazeny do nového bet. lože. Stávající přídlažba ze žulových kostek bude také repasována – vložena do nového betonového lože. Dále bude vyměněna obrusná a ložná vrstva přilehlé vozovky v tl. 12 cm a šířce 3,0 m. Povrch je ze živice.

Dojde k výměně ložní a vrchní vrstvy komunikace ve stávající šířce místní komunikace – chodníku. Dojde narovnání stávajícího dvojřádku ze žulových kostek 10/10 cm. Dále budou vyměněny stávající 2 uliční vpusti – kus za kus. Součástí bude vstup do vozovky, který bude také vybaven bezbariérovou úpravou. U stávajících sjezdů v místě chodníku dojde k doplnění varovného pásu o šířce 0,4 m z brokové červené dlažby.
Základní příčný sklon bude jednostranný max. 2,0 %. Dojde k minimální změně nivelety komunikace. Maximálně však dle vyhlášky 104/1997 Sb., §15. Odvodnění bude zabezpečeno pomocí příčného a podélného sklonu, který odvede dešťovou vodu do komunikace.

Povrch bude z betonové dlažby, s fazetou 200/100 mm, tl. 6 cm, barva šedá.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Majetkoprávní odbor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky