Veřejná zakázka: Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – rozděleno na části

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 970
Systémové číslo: P20V00000016
Evidenční číslo zadavatele: 17106/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-007749
Datum zahájení: 10.02.2020
Nabídku podat do: 19.02.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – rozděleno na části
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Část 1: Pojištění majetku a odpovědnosti
Pojištění majetku – živelné pojištění, pojištění pro případ odcizení a vandalismu, poškození zateplené fasády, pojištění nákladů na demolici, odstranění…atd, pojištění skel, elektroniky, strojních zařízení, pojištění lesů atd. Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti zadavatele.
Část 2 Pojištění motorových vozidel
Havarijní pojištění vozidel vč. pojištění výhledových skel, zavazadel, úrazu dopravovaných osob a tzv. povinné ručení – pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a další.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 1 písm. a) ZZVZ, jestliže podstatně nezmění zadávací podmínky oproti předchozímu zjednodušenému podlimitnímu řízení, v němž nebyly podány žádné nabídky, a to v žádné z částí předmětné veřejné zakázky.
  Zadavatel se rozhodl využít zákonné možnosti a zadat v jednacím řízení bez uveřejnění veřejnou zakázku s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – rozděleno na části“ se stejným předmětem plnění jako ve zrušeném zjednodušeném podlimitním řízení. Zadavatel splňuje i druhou podmínku použití jednacího řízení bez uveřejnění, tzn. nemění podstatně zadávací podmínky.
  Zadavatel si před zahájením jednacího řízení bez uveřejnění provedl průzkum ohledně předchozího – zrušeného zadávacího řízení a zejména prověřil, že kvalifikace i předmět plnění jsou relevantně nastaveny. S ohledem na současný okruh účastníků zadavatel konstatoval, že předmětný rozsah předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky může plnit vícero dodavatelů. Současně zadavatel vzal v úvahu potřebu zajištění plnohodnotné pojistné ochrany k datu 1.3.2020.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 470 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Majetkoprávní odbor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy