Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Plán udržitelné městské mobility města Šumperka
Odesílatel David Kobza
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2021 13:01:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- g3393456.pdf (234.86 KB)
- příloha č. 4 - návrh SOD PUMM.docx (47.78 KB)