Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Základní škola 8.května 63,Šumperk-oprava osvětlení tělocvičny
Odesílatel Iveta Hýblová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.03.2022 09:26:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zveřejňujeme opravený výkaz výměr, v původním výkaze výměr byl uveden špatný počet svítidel.


Přílohy
- Výkaz výměr_3 ZŠ_ oprava.xlsx (27.34 KB)