Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kino Oko - vestavba malého sálu
Odesílatel Eva Zatloukalová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2023 15:33:12
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (271.53 KB)
- Výkaz výměr opravený2.xlsx (437.25 KB)
- 09 Výpis dveří.pdf (105.90 KB)